ताजा खबर

Wednesday
Oct 11 2017

हिमालयन टाइम्स् दैनिकमा प्रकाशित रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना

यस कम्पनीका विभिन्न पदहरूमा रोजगारीका अवसर खुलेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य महानुभावलाई आवेदन पेश गर्न आव्हान गरिन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला।

Tuesday
Sep 12 2017

कोटेशन आह्वान सम्बन्धि सुचना

यस कम्पनीको भवनमा क्यान्टिन संचालन गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक ब्यक्ति फर्म वा कम्पनीले आफ्नो दर रेट सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पर्क राख्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला।

Thursday
Jun 15 2017

“द हिमालयन टाइम्स” दैनिक मा प्रकाशित रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना

यस कम्पनीको देहाय बमोजिमका विभागका पदहरूमा रोजगारीका अवसर खुलेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य महानुभावलाई आवेदन पेश गर्न आव्हान गरिन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला।

हाम्रा ग्राहकहरू

Mobile Insurance (Samsung Galaxy S8/S8+)