ताजा खबर

14 FEB 2017

सम्पत्तिको लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना

सम्पत्तिको लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना

13 FEB 2017

“द काठमाडौँ पोस्ट” दैनिक मा प्रकाशित रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना

यस कम्पनीको देहाय बमोजिमका विभागका पदहरूमा रोजगारीका अवसर खुलेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य महानुभावलाई आवेदन पेश गर्न आव्हान गरिन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला।

24 JAN 2017

“द काठमाडौँ पोस्ट” दैनिक मा प्रकाशित रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना

यस कम्पनीको देहाय बमोजिमका विभागका पदहरूमा रोजगारीका अवसर खुलेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य महानुभावलाई आवेदन पेश गर्न आव्हान गरिन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला।

हाम्रा ग्राहकहरू