Contact Us

Right Share Eligibility Check

नागरिक बडापत्र

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल संस्था हो, जसलाई हवाई, बैंकिङ्ग, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन उद्योग, मिडिया हाउस जस्ता क्षेत्रमा संलग्न युवा व्यवसायिक समूहहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको छ।

कम्पनीमा उपलब्ध सेवाहरू  निर्जीवन बीमा सम्बन्धी सबै प्रकारका बीमालेखहरू।
सम्बन्धित ऐन नियमहरू  कम्पनी ऐन २०६३; बीमा ऐन २०४९; बीमा नियमावली २०४९; अन्य सम्बन्धित ऐन नियमहरूको साथै बीमा समितिको निर्देशिका, नियम तथा परिपत्रहरू।
बीमालेख तयार पार्न चाहिने कागजपत्रहरू सबै प्रकारका बीमालेखहरू: प्रस्ताव फारम

सवारी साधन बीमा:  सवारी साधन दर्ता पुस्तिका (ब्लु बुक)को फोटोकपी र बिगतका बीमा कम्पनीले दिएको नविकरण सुचना

सामुद्रिक बीमा:  प्रतित पत्र, लदान पत्र, विजक, पूर्व विजक, चलान आदि

ठेकेदारको सम्पूर्ण जोखिम बीमा:  ठेकेदारको मालिकसित भएको करारनामा, गर्नु पर्ने कामको विवरण (BOQ)

विदेश यात्रा बीमा:  पासपोर्टको फोटोकपी

अन्य बीमालेखको लागि :  कम्पनीको माग बमोजिम अन्य कागजातहरू

बीमालेख तयार हुन लाग्ने समय  बीमाको लागि चाहिने सम्पूर्ण जानकारी र आवश्यक कागजपत्रहरू प्राप्त भएपछि ३ दिन (बढिमा)।
बीमालेख / नविकरणको लागि तिर्नु पर्ने शुल्क  बीमालेख/कर – विजकमा उल्लेख भएको बीमाशुल्क; टिकट दस्तुर तथा मू.अ.क.को जम्मा रकम।
नविकरण सूचना एक वर्ष बीमा अवधि हुने बीमालेखहरूको लागि कम्पनीले सम्बन्धित बीमालेखको अवधि समाप्त हुनु भन्दा ४ हप्ता पहिले नविकरण सूचना पठाइन्छ।
बीमा दावी कहाँ गर्ने दावी शाखा – कम्पनीको प्रधान कार्यालय लगायत कम्पनीका कुनै पनि शाखा कार्यालयहरूमा। अथवा claim@shikharinsurance.com मा ईमेल पठाएर।
दावी फर्छ्यौट हुन लाग्ने समय सर्भेयरको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अथवा आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्रहरू प्राप्त भएपछि ३ हप्ता भित्र।
शेयर सम्बन्धि कार्यहरू कहाँ गर्ने शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी कार्यहरू कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा गरिन्छ।
त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम प्रत्येक तीन महिनाको लेखा सम्बन्धि विवरणहरू राष्ट्रिय दैनिक स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गरिन्छ।
उजुरी/गुनासो सुन्ने पदाधिकारी
प्रधान कार्यालयः
प्रथम- श्रीमती सरस्वती बोहरा क्षेत्री – ग्राहक सेवा प्रतिनिधि
द्वितीय – श्री सुरज राजवाहक      – व्यवस्थापन अधिकृत/कम्पनी सचिव
तृतीय   – श्री दिप प्रकाश पाण्डे         – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

सम्पर्क ठेगाना

शिखर बिज़ सेण्टर
पाँचौं देखि सातौं तल्ला
थापाथली, काठमाण्डौ नेपाल
पो. ब. नं: १०६९२
फोन नं: +९७७-०१-४२४६१०१, ४२४६१०२
फ्याक्स नं: ९७७-०१-४२४६१०३
ईमेल: shikharins@mos.com.np