Contact Us

COVID - 19 Insurance
Right Share Eligibility Check

वार्षिक प्रतिवेदनहरू

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल संस्था हो, जसलाई हवाई, बैंकिङ्ग, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन उद्योग, मिडिया हाउस जस्ता क्षेत्रमा संलग्न युवा व्यवसायिक समूहहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको छ।

आ.व. २०७४/२०७५ डाउनलोड download
आ.व. २०७३/२०७४ डाउनलोड download
आ.व. २०७२/२०७३ डाउनलोड download
आ.व. २०७१/२०७२ डाउनलोड download
आ.व. २०७०/२०७१ डाउनलोड download
आ.व. २०६९/२०७० डाउनलोड download
आ.व. २०६८/२०६९ डाउनलोड download
आ.व. २०६७/२०६८ डाउनलोड download
आ.व. २०६६/२०६७ डाउनलोड download
आ.व. २०६४/२०६५ तथा २०६५/२०६६ डाउनलोड download
आ.व. २०६३/२०६४ डाउनलोड download
आ.व. २०६२/२०६३ डाउनलोड download
आ.व. २०६१/२०६२ डाउनलोड download

सम्पर्क ठेगाना

शिखर बिज़ सेण्टर
पाँचौं देखि सातौं तल्ला
थापाथली, काठमाण्डौ नेपाल
पो. ब. नं: १०६९२
फोन नं: +९७७-०१-४२४६१०१, ४२४६१०२
फ्याक्स नं: ९७७-०१-४२४६१०३
ईमेल: shikharins@mos.com.np