Contact Us

COVID - 19 Insurance

दाबी भूक्तानी

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल संस्था हो, जसलाई हवाई, बैंकिङ्ग, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन उद्योग, मिडिया हाउस जस्ता क्षेत्रमा संलग्न युवा व्यवसायिक समूहहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको छ।

आ.व. अग्नि सामुद्रिक इञ्जिनियरिङ्ग मोटर विविध कृषि हवाई कुल
61/62 28,940 73,221 0 490,414 67,696 57,600,000 58,260,270
62/63 186,307,663 6,226,841 1,441,220 8,042,278 2,869,067 281,875,666 486,271,519
63/64 4,574,094 4,485,304 664,273 16,223,479 10,125,922 129,190,621 165,263,692
64/65 3,410,763 11,025,943 8,238,516 45,639,921 26,048,811 92,729,611 187,093,565
65/66 5,245,145 4,710,530 1,754,471 42,273,926 27,166,630 249,561,844 330,712,546
66/67 2,246,981 6,718,780 5,849,955 67,134,493 36,077,871 4,305,377 122,333,457
67/68 9,422,409 7,887,273 2,685,391 97,386,951 31,326,423 190,531,008 339,239,455
68/69 8,727,701 20,053,388 23,642,150 127,463,871 47,358,485 601,593,720 828,839,316
69/70 19,546,798 12,350,348 18,736,307 131,029,678 60,394,985 221,358,266 463,416,382
70/71 50,968,751 12,335,358 11,628,495 188,690,789 70,170,185 1,820,159 94,765,583 430,379,319
71/72 177,172,309 92,351,409 22,532,175 264,654,753 106,503,589 14,211,275 245,502,688 882,928,197
72/73 278,350,295 32,301,319 38,957,050 396,752,543 35,138,998 21,974,562 694,300 804,969,067
73/74 103,645,933 65,192,978 26,945,363 638,948,774 43,548,464 22,186,383 130,862,070 9,031,329,965

सम्पर्क ठेगाना

शिखर बिज़ सेण्टर
पाँचौं देखि सातौं तल्ला
थापाथली, काठमाण्डौ नेपाल
पो. ब. नं: १०६९२
फोन नं: +९७७-०१-४२४६१०१, ४२४६१०२
फ्याक्स नं: ९७७-०१-४२४६१०३
ईमेल: shikharins@mos.com.np