Contact Us

वार्षिक प्रतिवेदन

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल संस्था हो, जसलाई हवाई, बैंकिङ्ग, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन उद्योग, मिडिया हाउस जस्ता क्षेत्रमा संलग्न युवा व्यवसायिक समूहहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको छ।

आ.व. २०७१/२०७२
आ.व. २०७०/२०७१
आ.व. २०६९/२०७०
आ.व. २०६८/२०६९
आ.व. २०६७/२०६८
आ.व. २०६६/२०६७
आ.व. २०६४/२०६५ तथा २०६५/२०६६
आ.व. २०६३/२०६४
आ.व. २०६२/२०६३
आ.व. २०६१/२०६२

सम्पर्क ठेगाना

शिखर बिज़ सेण्टर
पाँचौं देखि सातौं तल्ला
थापाथली, काठमाण्डौ नेपाल
पो. ब. नं: १०६९२
फोन नं: +९७७-०१-४२४६१०१, ४२४६१०२
फ्याक्स नं: ९७७-०१-४२४६१०३
ईमेल: shikharins@mos.com.np