सम्पर्क ठेगाना

शिखर बिज़ सेण्टर
पाँचौं देखि सातौं तल्ला
थापाथली, काठमाण्डौ नेपाल
पो. ब. नं: १०६९२
फोन नं: +९७७-०१-४२४६१०१, ४२४६१०२
फ्याक्स नं: ९७७-०१-४२४६१०३
ईमेल: shikharins@mos.com.np

त्रैमासिक प्रतिवेदनहरू

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल संस्था हो, जसलाई हवाई, बैंकिङ्ग, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन उद्योग, मिडिया हाउस जस्ता क्षेत्रमा संलग्न युवा व्यवसायिक समूहहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको छ।

आ.व. २०७३/२०७४ तेस्रो त्रैमासिक‌‌‌‌

आ.व. २०७३/२०७४ दोस्रो त्रैमासिक‌‌

आ.व. २०७३/२०७४ प्रथम त्रैमासिक‌‌

आ.व. २०७२/२०७३ चौथो त्रैमासिक‌‌

आ.व. २०७२/२०७३ तेस्रो त्रैमासिक‌‌

आ.व. २०७२/२०७३ दोस्रो त्रैमासिक‌‌

आ.व. २०७२/२०७३ पहिलो त्रैमासिक‌‌

आ.व. २०७१/२०७२ चौथो त्रैमासिक

‌‌आ.व. २०७१/२०७२ तेस्रो त्रैमासिक

आ.व. २०७१/२०७२ दोस्रो त्रैमासिक

आ.व. २०७१/२०७२ पहिलो त्रैमासिक

आ.व. २०७०/२०७१ चौथो त्रैमासिक

आ.व. २०७०/२०७१ तेस्रो त्रैमासिक

आ.व. २०७०/२०७१ दोस्रो त्रैमासिक

आ.व. २०७०/२०७१ पहिलो त्रैमासिक