Contact Us

सेमिनार कार्यशाला

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल संस्था हो, जसलाई हवाई, बैंकिङ्ग, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन उद्योग, मिडिया हाउस जस्ता क्षेत्रमा संलग्न युवा व्यवसायिक समूहहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको छ।

अभिकर्ता तालिम २०७४/०७५

मिति स्थान संयोजक प्रशिक्षक
०८/१०/२०७४ देखि ११/०९/२०७४ सम्म शिखर इन्स्योरेन्स कं. लि. शिखर बिज़ सेण्टर थापाथली उदित प्रसाद काफ्ले (सहायक महाप्रबन्धक)

विमल राज नेपाल (महाप्रबन्धक)

सविता मास्के (महाप्रबन्धक)

उदित प्रसाद काफ्ले (सहायक महाप्रबन्धक)

बरिष्मा आचार्य (सहायक महाप्रबन्धक)

प्रदिप कुमार यादव (सहायक प्रबन्धक)

विजय दाहाल (सहायक प्रबन्धक)

हरि प्रसाद लम्साल (बरिष्ठ अधिकृत)

सुमन बर्तौला (बरिष्ठ अधिकृत)

अभिकर्ता तालिम २०७४/७५

मिति स्थान संयोजक प्रशिक्षक
१२/०९/२०७४ देखि १५/०९/२०७४ सम्म शिखर इन्स्योरेन्स कं. लि. शिखर बिज़ सेण्टर थापाथली उदित प्रसाद काफ्ले (सहायक महाप्रबन्धक)

विमल राज नेपाल (महाप्रबन्धक)

सविता मास्के (महाप्रबन्धक)

उदित प्रसाद काफ्ले (सहायक महाप्रबन्धक)

बरिष्मा आचार्य (सहायक महाप्रबन्धक)

प्रदिप कुमार यादव (सहायक प्रबन्धक)

विजय दाहाल (सहायक प्रबन्धक)

हरि प्रसाद लम्साल (बरिष्ठ अधिकृत)

सुमन बर्तौला (बरिष्ठ अधिकृत)

अभिकर्ता तालिम २०७३/७४

मिति स्थान संयोजक प्रशिक्षक
१९/०६/२०७३ देखि २२/०६/२०७३ सम्म शिखर इन्स्योरेन्स कं. लि. शिखर बिज़ सेण्टर थापाथली उदित प्रसाद काफ्ले (सहायक महाप्रबन्धक)

विमल राज नेपाल (महाप्रबन्धक)

सविता मास्के (महाप्रबन्धक)

उदित प्रसाद काफ्ले (सहायक महाप्रबन्धक)

बरिष्मा आचार्य (सहायक महाप्रबन्धक)

अर्चना पाठक (सहायक प्रबन्धक)

सङ्गम के.सी. (अधिकृत)

प्रदिप कुमार यादव (अधिकृत)

सुमन बर्तौला (अधिकृत)

अभिकर्ता तालिम २०७१/०७२

मिति स्थान संयोजक प्रशिक्षक
२७/१०/२०७१ देखि ०२/११/२०७१ सम्म शिखर इन्स्योरेन्स कं. लि. शिखर बिज़ सेण्टर थापाथली उदित प्रसाद काफ्ले (वरिष्ठ प्रबन्धक)

विमल राज नेपाल (वरिष्ठ सल्लाहकार)

सविता मास्के (नायब महाप्रबन्धक)

उदित प्रसाद काफ्ले (वरिष्ठ प्रबन्धक)

बरिष्मा आचार्य (वरिष्ठ प्रबन्धक)

अर्चना पाठक (सहायक प्रबन्धक)

निर्मला श्रेष्ठ (वरिष्ठ अधिकृत)

सन्तोष पाण्डे (वरिष्ठ अधिकृत)

सङ्गम के.सी. (अधिकृत)

प्रदिप कुमार यादव (अधिकृत)

सुमन बर्तौला (अधिकृत)

अभिकर्ता तालिम २०७०/०७१

मिति स्थान संयोजक प्रशिक्षक
२७/१०/२०७० देखि ०२/११/२०७० सम्म शिखर इन्स्योरेन्स कं. लि. शिखर बिज़ सेण्टर थापाथली उदित प्रसाद काफ्ले (वरिष्ठ प्रबन्धक)

विमल राज नेपाल (वरिष्ठ सल्लाहकार)

सविता मास्के (नायब महाप्रबन्धक)

उदित प्रसाद काफ्ले (वरिष्ठ प्रबन्धक)

बरिष्मा आचार्य (वरिष्ठ प्रबन्धक)

अर्चना पाठक (सहायक प्रबन्धक)

निर्मला श्रेष्ठ (वरिष्ठ अधिकृत)

सन्तोष पाण्डे (वरिष्ठ अधिकृत)

सङ्गम के.सी. (अधिकृत)

प्रदिप कुमार यादव (अधिकृत)

सुमन बर्तौला (अधिकृत)

अभिकर्ता तालिम २०६९/०७०

मिति स्थान संयोजक प्रशिक्षक
२६/१२/२०६९ देखि ३१/१२/२०६९ सम्म शिखर इन्स्योरेन्स कं. लि. शिखर बिज़ सेण्टर थापाथली उदित प्रसाद काफ्ले (वरिष्ठ प्रबन्धक)

विमल राज नेपाल (वरिष्ठ सल्लाहकार)

भुपाल भक्त श्रेष्ठ (वरिष्ठ सल्लाहकार)

सविता मास्के (नायब महाप्रबन्धक)

उदित प्रसाद काफ्ले (वरिष्ठ प्रबन्धक)

बरिष्मा आचार्य (वरिष्ठ प्रबन्धक)

अर्चना पाठक (सहायक प्रबन्धक)

निर्मला श्रेष्ठ (वरिष्ठ अधिकृत)

सङ्गम के.सी. (अधिकृत)

प्रदिप कुमार यादव (अधिकृत)

सुमन बर्तौला (अधिकृत)

अभिकर्ता तालिम २०६८/०६९

मिति स्थान संयोजक प्रशिक्षक
१८/०१/२०६९ देखि २३/०१/२०६९ सम्म शिखर इन्स्योरेन्स कं. लि. शिखर बिज़ सेण्टर थापाथली उदित प्रसाद काफ्ले (वरिष्ठ प्रबन्धक)

विमल राज नेपाल (वरिष्ठ सल्लाहकार)

भुपाल भक्त श्रेष्ठ (वरिष्ठ सल्लाहकार)

सविता मास्के (नायब महाप्रबन्धक)

उदित प्रसाद काफ्ले (वरिष्ठ प्रबन्धक)

बरिष्मा आचार्य (वरिष्ठ प्रबन्धक)

अर्चना पाठक (सहायक प्रबन्धक)

निर्मला श्रेष्ठ (वरिष्ठ अधिकृत)

सङ्गम के.सी. (अधिकृत)

प्रदिप कुमार यादव (अधिकृत)

सुमन बर्तौला (अधिकृत)

सम्पर्क ठेगाना

शिखर बिज़ सेण्टर
पाँचौं देखि सातौं तल्ला
थापाथली, काठमाण्डौ नेपाल
पो. ब. नं: १०६९२
फोन नं: +९७७-०१-४२४६१०१, ४२४६१०२
फ्याक्स नं: ९७७-०१-४२४६१०३
ईमेल: shikharins@mos.com.np