हिमालयन टाइम्स् दैनिकमा प्रकाशित रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना

यस कम्पनीका विभिन्न पदहरूमा रोजगारीका अवसर खुलेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य महानुभावलाई आवेदन पेश गर्न आव्हान गरिन्छ।

right share listed

MORE NEWS