भाडा सम्बन्धि सूचना

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको भुईं तलामा रहेको करिब ३२४४.१३ वर्ग फिट क्षेत्रफल भाडामा दिनुपर्ने भएकोले इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफूले कबुल गरेको भाडा दर सहित यस कम्पनीको प्रशासन विभागमा सम्पर्क गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। vacancy

MORE NEWS