Contact Us

"शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल संस्था हो, जसलाई हवाई, बैंकिङ्ग, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन उद्योग, मिडिया हाउस जस्ता क्षेत्रमा संलग्न युवा व्यवसायिक समूहहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको छ।"

भाडा सम्बन्धि सूचना

2015-07-28 06:15:59

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको पहिलो तलामा रहेको करिब ५२५० वर्ग फिट क्षेत्रफलको सम्पूर्ण कोठाहरु भाडामा दिनुपर्ने भएकोले इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफूले कबुल गरेको भाडा दर सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले१५ दिन भित्र यस कम्पनीको प्रशासन विभागमा सम्पर्क गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। vacancy

MORE NEWS