अधिक बीमाशुल्क फिर्ता गरिने सम्बन्धी सूचना

२०७२ साल बैशाख १२ मा गएको विनाशकारी महाभुकम्प तथा बारम्बार आइरहेको भुकम्पका कम्पन/पराकम्पनको परिणाम तथा सोले निम्त्याउने जोखिमको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बीमा तथा पुनर्बीमाको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत मध्यनजर गरी यस कम्पनीले परिवर्तित दर तथा शर्त बमोजिम अग्नि तथा ग्राहस्थ बीमालेख जारी गरिएकोमा तत्सम्बन्धि बीमा समितिको मिति २०७२/०२/०५ को निर्देशन मार्फत् साविक दर तथा शर्त बमोजिम नै बीमालेख जारी गर्नु भन्ने निर्देशन भए बमोजिम यस सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। vacancy

MORE NEWS