"नयाँ पत्रिका" दैनिकमा प्रकाशित IP Connectivity (VLAN) installation को लागि प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिएको बारे सूचना।

यस कम्पनीको प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालयमा IP Connectivity (VLAN) installation गर्नको लागि योग्य तथा इच्छुक फर्म तथा कम्पनीहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिन्छ।

right share listed

MORE NEWS