Contact Us

स्वत: सार्बजनिकीकरण

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल संस्था हो, जसलाई हवाई, बैंकिङ्ग, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन उद्योग, मिडिया हाउस जस्ता क्षेत्रमा संलग्न युवा व्यवसायिक समूहहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको छ।

आ.व. २०७४/२०७५ को चौथौ त्रैमास‌‌

आ.व. २०७४/२०७५ को तेस्रो त्रैमास‌‌

आ.व. २०७४/२०७५ को दोस्रो त्रैमास‌‌

आ.व. २०७४/२०७५ को प्रथम त्रैमास‌‌

आ.व. २०७३/२०७४ को चौथो त्रैमास‌‌

आ.व. २०७३/२०७४ को तेस्रो त्रैमास‌‌

आ.व. २०७३/२०७४ को दोस्रो त्रैमास‌‌

आ.व. २०७३/२०७४ को प्रथम त्रैमास‌‌

आ.व. २०७२/२०७३ को चौथो त्रैमास‌‌

आ.व. २०७२/२०७३ को तेस्रो त्रैमास‌‌

आ.व. २०७२/२०७३ को प्रथम तथा दोस्रो त्रैमास‌‌

सम्पर्क ठेगाना

शिखर बिज़ सेण्टर
पाँचौं देखि सातौं तल्ला
थापाथली, काठमाण्डौ नेपाल
पो. ब. नं: १०६९२
फोन नं: +९७७-०१-४२४६१०१, ४२४६१०२
फ्याक्स नं: ९७७-०१-४२४६१०३
ईमेल: shikharins@mos.com.np