कोटेशन आह्वान सम्बन्धि सुचना

यस कम्पनीको भवनमा मार्वल/ग्रेनाइट /टायल सम्बन्धि काम, ब्रिकवाल प्लास्टर तथा रंगरोगन सम्बन्धि काम तथा वाटर प्रुफ़िङ सम्बन्धि कामहरु गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक ब्यक्ति फर्म वा कम्पनीले आफ्नो दर रेट सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३ दिनभित्र सम्पर्क राख्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। vacancy

MORE NEWS