कोटेशन आह्वान सम्बन्धि सुचना

यस कम्पनीको भवनमा क्यान्टिन संचालन गर्न इच्छुक ब्यक्ति फर्म वा कम्पनीले आफ्नो दर रेट सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पर्क राख्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। vacancy

MORE NEWS