नयाँ निष्कासन (फर्दर पब्लिक इस्यु) सम्बन्धी विवरण-पत्र

रु.३३ करोड २१ लाख ४२ हजार २०० रकम बराबर प्रति शेयर रु.१०० अंकित दरका ५,१०,९८८ कित्ता साधारण शेयरमा अंकित मुल्य रु.१०० मा प्रिमियम वापत रु ५५० थप गरी प्रति शेयर रु.६५० को दरमा सर्वसाधारणमा निष्काशन हुदैं छ। vacancy http://shikharinsurance.com/wp-content/uploads/2015/11/Shikhar_Insurance_Company_bibaran_pustika.docx_2072-8-9.pdf

MORE NEWS