"कारोबार" तथा "नागरिक" दैनिकमा प्रकाशित बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७३/०८/१५ गते बसेको सञ्चालक समितिको १५३ औं बैठकको निर्णयानुसार मिति २०७३ साल पौष ८ गते शुक्रबार (तदनुसार डिसेम्बर २३, २०१६), बिहान ११:०० बजे, कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, शिखर बिज सेण्टर, थापाथली, काठमाण्डौंमा विभिन्न प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय गर्न कम्पनीको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ। image-3

MORE NEWS