"द काठमाण्डु पोस्ट" दैनिमा प्रकाशित रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना

यस कम्पनीको प्रधान कार्यालयको साथै उपत्यका भित्र तथा बाहिर रहेका शाखा कार्यालयको लागि विभिन्न विभागका पदहरूमा रोजगारीका अवसर खुलेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य महानुभावलाई आवेदन पेश गर्न आव्हान गरिन्छ।

vacancy

MORE NEWS