For Other Claim
For Covid-19 Claim
कोविड दावीको लागी आवश्यक कागजातहरु
  कोविड दावी फारम
Claim Intimation
Hari Prasad Upadhaya/ Amir Bista - 9801237717

Documents verification and processing
Deepu Khadka - 9801237718

Viber/ Whatsapp, Messenger and IMO related documents and fast track claims
Sunil Luhar - 9801235128
Covid - 19 Claim

Email: covid@shikharinsurance.com

Akash Bhat - 9802320830
Daruin Joshi - 9802336451
१ बीमालेखको प्रति
२ पूर्ण रुपले भरेको दावी फारम
३ होम आइसोलेसनमा बसेको खण्डमा स्थानीय निकायबाट प्रमाणित कागजात
४ अस्पताल र / वा क्वारेन्टिनमा बसेको खण्डमा डिस्चार्ज सिट
५ नेपाल सरकारको आधिकारिक परिचयपत्र जस्तै नागरिकताको प्रतिलिपि
६ पिसीआर रिपोर्टको सक्कल प्रति
७ उपचारको खण्डमा सो को बिल र / वा नगदी रसिदको सक्कल प्रतिहरु
 • Location - Head Office

  Shikhar Biz Centre,Thapathali,
  Kathmandu,Nepal
 • Working Hours

  9:30-5:30pm (Sunday-Friday)
  9:30-1:30pm (Friday) Branches Only
 • Phone No.

  01-5346101 (Head Office)
  01-5970010 (call center)